EU Aid Volunteers – Kandideerimised avatud

MTÜ Mondo lähetab esimese Eesti organisatsioonina Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlikke Ghanasse, Keeniasse, Ugandasse ja Ukrainasse.

 

Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike algatuse raames lähetab Mondo humanitaarabi vabatahtlikke oma koostööpartnerite juurde Keeniasse (inglise k.), Ghanasse (inglise k.), Ugandasse (inglise k.) ning Ukrainasse (vene k.). Vabatahtlike ülesanne on toetada kohapealse Mondo partnerorganisatsiooni tööd oma erialaste oskustega. Vabatahtlike lähetused kestavad 2-18 kuud ning kandideerimisvõimalus on kõigil Euroopa Liidu kodanikel. Vabatahtlikke otsime kindlate erialaste oskuste ja töökogemusega, näiteks ämmaemandad, õpetajad, juristid, turundajad. Kandideerida saab nii juunior kui seenior vabatahtliku positsioonidele, seenior vabatahtliku töökogemus peab olema üle 5 aasta, juunior vabatahtliku töökogemus võib olla väiksem.

 

Enne kandideerimist on oluline tutvuda konkreetse positsiooni nõuetega, vastuvõtva organisatsiooniga ning keskkonnaga, kuhu sa tööle kandideerid. Mondo töötab väga erinevates piirkondades, näiteks töö Ukrainas toimub kontrollpunktide ja selgelt reglementeeritud liikumispiirangutega Ida-Ukraina kriisipiirkonnas, Ugandas töötame nii pidevate liiklusummikute poolt tuntud Kampalas, kui ka üsna eraldatud maapiirkondades, Keenias ja Ghanas töötame külades, kus elamistingimused on üsna tagasihoidlikud. Tihti võib vabatahtlikuks olemine tähendada antud keskkonnas üksinda ainsa eurooplasena tagasihoidlikes elamistingimustes elamist, internetilevi võib olla kehv, kodustega suhtlemine raskendatud ning toiduvalik piiratud. Pika lähetusperioodi jooksul võib tekkida üksindustunne ning tagasi jõudes võib olla raskusi uuesti Eesti eluga kohanemisel. Vabatahtlikult eeldame suurt iseseisvust ning võimet planeerida oma tegevusi ning võtta vastu otsuseid üksinda, kuid olla ka võimeline sulanduma kultuuriliselt erinevasse meeskonda. Vajalik on kannatlikkus ning paindlikkus. Olenemata sellest, et vabatahtliku lähetus võib olla väljakutsuv, on see unustamatu kogemus ning erakordne võimalus töötada põnevates sihtkohtades koos kohaliku kogukonnaga.

 

Kandideerimiseks tuleb saata vastavale positsioonile vajalik dokumentatsioon, pärast mida toimuvad parimate kandidaatidega intervjuud, kus valitakse välja iga vabatahtliku positsiooni kohta kaks inimest, kes osalevad 10-päevasel koolitusel Euroopas, pärast mida toimub lõplik vabatahtliku valik, tuginedes koolituselt saadud tagasisidele. Koolituse käigus mittevalituks osutunud vabatahtlik jääb reservnimekirja ning talle võidakse pakkuda uut võimalust kas Mondo või mõne muu algatuses osaleva organisatsiooni poolt tulevikus. Valitud vabatahtlikud läbivad lisaks 5-päevase koolituse Eestis. Koolituskulud kaetakse, vabatahtliku lähetuse ajal on kaetud reisikulud, kaasaarvatud kindlustus, vaktsineerimine ja viisa ning elamiskulud kohapeal. Tagasi tulles osaleb vabatahtlik uute vabatahtlike ettevalmistamises.

 

Loe täpsemalt EU Aid Volunteers programmi kohta.

Kandideerimisvõimalused ja -keskkond siin. Kandideerimisdokumendid palume täita inglise keeles.

Ei ole aega pikalt kodust ära olla? Programm pakub ka veebipõhise vabatahtliku töö võimalusi. Leia endale sobiv võimalus siit.

 

TOETA HUMANITAARABI

Mondo Aafrika partnerid ootavad vabatahtlikke

Avatud kandideerimised tähtajaga 1. märts!

 

Loodusteaduste õpetaja 12 kuuks (sept 2018 – aug 2019) Ghanasse, Kongo külla. Kogukonna hariduse kvaliteedi tõstmine, töö sõpruskoolidega. Eelduseks vähemalt kaheaastane kogemus õpetajana, kasuks tulevad IT alased teadmised.

Turunduskogemusega kogukonna arendaja 6 kuuks (juuli 2018- dets2018) Ghanasse, Kongo külla. Kohalike sheavõi ja korvipunujate ühistute toetamine turundus- ja müügitöös. Kasuks tuleb varasem kokkupuude arenguriikidega.

Õpetamiskogemusega IT-spetsialist 6 kuuks (sept 2018 – veebr 2019) Ghanasse, Kongo külla. Kohaliku kogukonna liikmete IT oskuste arendamine. Eelduseks õpetajakogemus IT valdkonnas, head pedagoogilised oskused.

Ämmaemand 6 kuuks (juuli 2018 – dets 2018) Ghanasse, Kongo külla. Kohalike meditsiinitöötajate koolitamine, seksuaalharidus. Eelduseks vähemalt viieaastane erialane töökogemus.

Õpetaja 6 kuuks (sept 2018 – veebr 2019) Keeniasse, Shianda külla. Töö kuues erinevas alg- ja põhikoolis, õpetajate õpetamine, laste igapäevaelu jäädvustamine, sõpruskoolide võrgustik. Eelduseks vähemalt kaheaastane kogemus õpetajana.

Kogukonna arendaja, projektijuht 6 kuuks (juuli 2018 – dets 2018) Keeniasse, Shianda külla. Kohalike naisettevõtlusgruppide toetamine uutes projektides ja finantsaruandluses. Eelduseks varasem kogemus kas projektijuhtimises, põllumajanduses, finantsvaldkonnas või ettevõtluses.

Toitumisnõustaja või medõde 6 kuuks (juuli 2018 – dets 2018) Keeniasse, Shianda külla. Toitumisalane nõustamine ja HIV/AIDS teemaline teavitustöö kohalikus kogukonnas. Eelduseks erialane kogemus nõustajana või medõena.

Turunduskogemusega kogukonna arendaja 12 kuuks (juuli 2018 – juuni 2019) kahte Uganda väikelinna (Arua ja Bakwach). Kohalike naistegruppide jätkusuutlikkuse ja majandusliku toimetuleku toetamine. Eelduseks varasem töökogemus Aafrika maapiirkondades.

Turunduskogemusega kogukonna arendaja 12 kuuks (juuli 2018 – juuni 2019) Uganda väikekülasse Kikoobasse. Kohalike naistegruppide jätkusuutlikkuse ja majandusliku toimetuleku toetamine. Eelduseks varasem töökogemus Aafrika maapiirkondades.

Turunduskogemusega kogukonna arendaja 6 kuuks (juuli 2018 – dets 2018) Uganda pealinna Kampalasse. Kolme erineva kohaliku organisatsiooni turundusalaste tegevuste toetamine.

Terapeut 6 kuuks (juuli 2018 – dets 2018) Ida-Ukrainasse Severodonetski linna. Psühhosotsiaalsed tugiteenused ja tegevused sisepõgenikele. Töö toimub 35 km kaugusel kontaktjoonest.

Jurist 6 kuuks (sept 2018 – veebr 2019) Ida-Ukrainasse Severodonetski linna. Sisepagulastega tegeleva kohaliku organisatsiooni nõustamine. Eelduseks varasem kohtupraktika ja rahvusvahelise humanitaarabi seaduste tundmine. Töö toimub 35 km kaugusel kontaktjoonest.

 

NB! Kandideerima on oodatud ka Mondo endised vabatahtlikud!

 

Vabatahtliku ettevalmistus, lennupiletid, viisa, vaktsineerimine, reisikindlustus ja majutus on kaetud täies mahus.

 

Lisaks saab vabatahtlik riigipõhist stipendiumi (määratud Euroopa Komisjoni poolt), mis on ette nähtud toidukulude, kohaliku transpordi ning isiklike kulude katteks.

 

Riigipõhiselt on igakuine stipendium järgmine:

Ukraina: 305 EUR

Ghana: 717 EUR

Keenia: 362 EUR

Uganda: 258 EUR

 

Tagasipöördudes saab vabatahtlik tagasipöördumistoetust 100 EUR iga sihtriigis veedetud kuu eest.