EU Aid Volunteers

MTÜ Mondo lähetab esimese Eesti organisatsioonina Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlikke Ghanasse, Keeniasse, Ugandasse ja Ukrainasse. 

Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike algatuse raames lähetab Mondo humanitaarabi vabatahtlikke oma koostööpartnerite juurde Keeniasse (inglise k.), Ghanasse (inglise k.), Ugandasse (inglise k.) ning Ukrainasse (vene k.). Vabatahtlike ülesanne on toetada kohapealse Mondo partnerorganisatsiooni tööd oma erialaste oskustega. Vabatahtlike lähetused kestavad 2-18 kuud ning kandideerimisvõimalus on kõigil Euroopa Liidu kodanikel. Vabatahtlikke otsime kindlate erialaste oskuste ja töökogemusega, näiteks ämmaemandad, õpetajad, juristid, turundajad. Kandideerida saab nii juunior kui seenior vabatahtliku positsioonidele, seenior vabatahtliku töökogemus peab olema üle 5 aasta, juunior vabatahtliku töökogemus võib olla väiksem.

 

Kandideerimiseks tuleb saata vastavale positsioonile vajalik dokumentatsioon, pärast mida toimuvad parimate kandidaatidega intervjuud, kus valitakse välja iga vabatahtliku positsiooni kohta kaks inimest, kes osalevad 10-päevasel koolitusel Euroopas, pärast mida toimub lõplik vabatahtliku valik, tuginedes koolituselt saadud tagasisidele. Koolituse käigus mittevalituks osutunud vabatahtlik jääb reservnimekirja ning talle võidakse pakkuda uut võimalust kas Mondo või mõne muu algatuses osaleva organisatsiooni poolt tulevikus. Valitud vabatahtlikud läbivad lisaks 5-päevase koolituse Eestis. Koolituskulud kaetakse, vabatahtliku lähetuse ajal on kaetud reisikulud, kaasaarvatud kindlustus, vaktsineerimine ja viisa ning elamiskulud kohapeal. Tagasi tulles osaleb vabatahtlik uute vabatahtlike ettevalmistamises.
Loe täpsemalt EU Aid Volunteers programmi kohta.

Kandideerimisvõimalused ja -keskkond siin. Kandideerimisdokumendid palume täita inglise keeles.

Ei ole aega pikalt kodust ära olla? Programm pakub ka veebipõhise vabatahtliku töö võimalusi. Leia endale sobiv võimalus siit.

Audrey Mussat toetab sisepõgenikke ida-ukrainas