Otsime sotsiaaltöö- ja haridusvaldkonna eksperte

Hea võimalus missioonitundega sotsiaaltöö- ning haridusvaldkonna ekspertidel anda oma panus Keenias, Nepalis, Gruusias, Türgis või Ukrainas. Tule pane ennast proovile ja saa väärtuslik kogemus kogu eluks!

 

Õpetaja – 6 kuuks (mai 2019 – november 2019) Keeniasse, Shianda külla. Põhilised tööülesanded – töö kuues erinevas kogukonna koolis. Õpetajate koolitamine, kaasaegsete õppemeetodite tutvustamine, ürituste ja seminaride korraldamine ning laiem teavitustöö hariduse olulisusest.

 

Soolise võrdõiguslikkuse ekspert – 6 kuuks (juuli 2019 – detsember 2019) Keeniasse, Shianda külla. Põhilised tööülesanded – laiapõhjaline soolise võrdõiguslikkuse alane teavitustöö kogukonnas. Erinevate ürituste ja kampaaniate korraldamine, naiste nõustamine.

 

Noorsootöö ekspert – 12 kuuks (mai 2019 – mai 2020) Taisse, Satuni provintsi. Põhilised tööülesanded – 13 erineva noorteühenduse liidrite koolitamine ja juhendamine. Noorteühenduste võrgustiku töö koordineerimine ja edendamine.

 

Elukestva õppe ekspert – 12 kuuks (mai 2019 – mai 2020) Taisse, Satuni provintsi. Põhilised tööülesanded – laiapõhjaliste mitteformaalsete haridustegevuste edendamine ja läbiviimine erinevatele vanusegruppidele. Kohalike vabatahtlike ning partnerorganisatsiooni töötajate koolitamine.

 

Soolise võrdõiguslikkuse ekspert – 12 kuuks (juuni 2019-mai 2020) Gruusiasse, Zugdidi linna. Põhilised tööülesanded – soolise võrdõiguslikkuse ning inimõiguste alane ja koduvägivalla vastane teavitustöö kogukonnas. Partnerorganisatsiooni Merkuri toetamine pikemaajalise strateegia koostamisel.

 

Psühhosotsiaalne tugi– 6 kuuks (mai 2019 – november 2019) Ukrainasse, Luganski oblastisse. Põhilised tööülesanded – sisepõgenike ning konfliktis kannatanud inimeste psühhosotsiaalne toetamine läbi erinavate töötubade, ürituste ja koolituste.

 

Psühhosotsiaalsete tugiteenuste arendaja – 12 kuuks (juuni 2019 – mai 2020) Türki, Istanbuli. Põhilised tööülesanded – pagulastele suunatud psühhosotsiaalset tuge pakkuvate programmide arendamine ja sisseviimine, kohaliku partnerorganisatsiooni SPI töötajate koolitamine.

 

Kandideerimis tähtaeg on 10. jaanuar 2019.

Lähetust ja kandideerimist puudutavate küsimustega võite pöörduda vabatahtlike nõustaja Janika Tamme poole – vabatahtlikud@mondo.org.ee.  

(Gruusia positsiooni puudutavates küsimustes pöörduda veronika@mondo.org.ee, Türgi positsiooni puhul ave@mondo.org.ee. Gruusia ja Türgi kandideerimise tähtaeg on 20. jaanuar 2019)

 

Kandideerimiseks tuleb saata vajalikud dokumendid (vt vormid allpool). Seejärel toimuvad parimate kandidaatidega intervjuud. Lõppvooru pääseb kaks inimest positsiooni kohta, kes osalevad 10-päevasel koolitusel Euroopas. Konkursi võitja selgub pärast koolitust. Koolituse käigus mittevalituks osutunud vabatahtlik jääb reservnimekirja ning talle võidakse pakkuda uut võimalust kas Mondo või mõne muu algatuses osaleva organisatsiooni poolt tulevikus. Valitud vabatahtlikud läbivad lisaks 5-päevase koolituse Eestis.

Kohustuslikud koolitused toimuvad 21. märts – 4. aprill 2019 Belgias ning 6.-10. mai 2019 Eestis. 

Koolituskulud kaetakse, vabatahtliku lähetuse ajal on kaetud reisikulud, kaasaarvatud kindlustus, vaktsineerimine ja viisa ning elamiskulud kohapeal. Tagasi tulles osaleb vabatahtlik uute vabatahtlike ettevalmistamises.

Kandideerimisdokumendid palume täita inglise keeles.
Loe täpsemalt EU Aid Volunteers programmi kohta.