Õmbluskursus Keenia naistele

Õmblusoskused annavad võimaluse naistele teenida olulist lisasissetulekut oma peredele.

Eesti õmblustehnoloog Karin ning disanerid Liina ja Kalle koolitasid oma vabatahtliku lähetuste ajal Shianda küla naisi õmblema. Nüüd õmblevad naised iseseisvalt igal sügisel üle 100 koolivormi, mida kannavad eestlaste toel põhikoolis käivad lapsed. Samuti pingutatakse teiste piirkonna koolide hangete võitmise nimel, et suuremat sissetulekut teenida. Selle kingiga panustad naiste ettevõtlusfondi, mille abil edendatakse Mondo sihtriikides naiste toimetulekuvõimalusi ning väikeettevõtlust.

Osta toode:

11€

Kogus:

Judit Bwire on 42-aastane Shianda küla naine, kes õmbleb Mondo toetuslastele koolivorme ja hoiab silma peal ka teiste õmblejate töö kvaliteedil. Judit on etniliselt luhja hõimust ja pärit Uganda piiri äärsest linnast Busiast. Kui isa kolis perega mitmeks aastaks Mombasasse, jäi Juditil  rahanappusel keskkool küll pooleli, kuid tal jätkus südikust õppida hiljem veel kaks aastat ja saada õmblejaks. Juditi kõik neli last on sündinud ja kasvanud Shiandas, kus naisel on pool aakrit maad, millel ta kasvatab maisi. Et Juditi mees on töövõimetu pärast põetud rasket haigust, pingutab naine üksi, et teenitud sissetulekutega lastele kooliharidust võimaldada. Neljast lapsest vanim tütar Anastasia lõpetas äsja keskkooli ja loodab heade eksamitulemuste korral astuda ülikooli.

Alates 2014. aastast õmbleb Judit Mondo toetuslastele koolivorme. Iga koolivormi eest teenivad õmblejad 300 shillingit (ca 3 eur).  2016. aasta koolivormide õmblemise eest teenis  Judit 12 000 shillingit (120 eur), millest maksis ära tütre koolivõlad. Ülejäänud raha eest ostis ta endale kana.

95% annetusest läheb otse sihtriiki.

kenya

Loe, kuidas Mondo Keenias kohalikku kogukonda aitab.