Tarkusefond

MTÜ Mondo Tarkusefond on loodud õpilaste toetamiseks ja hariduse edendamiseks Mondo sihtriikides. Tarkusefondi raames on võimalik toetada püsivalt 50 EUR aastas konkreetset põhikoolilast ja 100 EUR aastas erivajadusega last Ghanas ja Keenias või panustada vabalt valitud ühekordse toetussummaga ühisesse fondi, mille abil toetame kutse-, kesk- ja internaatkooliõpilaste haridust ja koole Ghanas, Keenias, Birmas ja Afganistanis.

Põhikooli toetuslapsed
Põhikoolilaste haridust on MTÜ Mondo toetanud Ghanas alates 2009. aastast ning Keenias alates 2011. aastast. Põhikooli toetuslapsed on pärit äärmist puudust kannatavatest peredest, õpitulemusi laste programmi kaasamisel ei arvestata. Lapsed valitakse toetusprogrammi meie arengukoostöö tegevustes osalevate naistegruppide ja partnerorganisatsiooni juhtkonna ühisel otsusel. Toetame lapsi võimalikult paljudest peredest ja piirkondadest, et vähendada suurema hulga perede majanduslikku koormat seoses laste koolikuludega. Igal lapsel on Eestis nimeline toetaja, kes saab Mondo vahendusel infot lapse käekäigu kohta. Kongo külas Põhja-Ghanas ja Shianda külas Lääne-Keenias õpib eestlaste toel igal aastal 200–240 last.

 

Kutse-, kesk- ja internaatkooli toetuslapsed
Kuna keskkooli õppemaksud on kohalikus kontekstis üsna suured (alates 150 EUR aasta, olenevalt koolist), siis äärmiselt vaesetest peredest pärit lastel või orbudel on ilma välise abita kooli jätkamine pärast põhikooli võimatu. Alates 2013. aastast pakume võimalust jätkata õpinguid keskkoolis või ametikoolis nendel Ghana ja Keenia lastel, kes on väga heade õpitulemustega lõpetanud Mondo toetusprogrammi raames põhikooli. 2015/2016 õppeaastal õppis Tarkusefondi toel Ghanas 23 ja Keenias 20 keskkooliõpilast. 2016. aastal laiendasime Tarkusefondi toetust ka Birmasse, kus viiel šani vähemusrahvusest külalapsel on võimalus elada Mondo partneri poolt ehitatud õpilaskodus ja jätkata õpinguid Namlani keskkoolis.

 

Vastavalt vajadustele ja kogutud annetustele suuname Tarkusefondi toetust ka teistesse sihtriikidesse – näiteks oleme 2016. aastal kogunud toetust Jalalabadis asuvale Fatima Zahra tüdrukutekoolile Afganistanis, mille käimashoidmist on Eesti arengukoostöö vahenditest tehtud juba alates 2012. aastast.

 

Et saada toetust Tarkusefondist, peavad õpilased esitama taotluse, mille Mondo vaatab läbi koostöös kohaliku partneriga. Toetust saavad eelkõige äärmiselt raskes majanduslikus olukorras olevad õpilased, kelle õpiedukus on väga hea. Vastavalt iga riigi haridussüsteemile oleme seadnud kriteeriumid, mille põhjal taotlusi hinnatakse. Keskmine toetus Ghanas ja Keenias on 120 eurot, Birmas 200 eurot aastas lapse kohta.

 

Mondo Tarkusefondi kogume vahendeid eraannetustega, heategevuskorjanduste või -kontserditega ja toetustega, mida on teinud ettevõtted, kelle juures on Mondo heateotöö päeva raames tööl käinud Eesti õpilased.

 

Mis juhtub pärast toetajaks hakkamist

Kooliaasta algab Ghanas nagu meilgi septembris, Keenias jaanuaris, ja Birmas hoopis juunis. Kuna põhikoolilapse toetus on pikaaegne, palume uutel toetajatel pärast registreerimislehe täitmist sõlmida pangas igakuine püsikorraldusleping endale sobiva perioodi peale algusega 1. august. Soovitame sõlmida tähtajatu maksekorralduse, mida ei pea edaspidi uuendama, kuid saab igal ajal lõpetada, selleks tuleks maksekorralduse „kehtib kuni“ lahter tühjaks jätta. Igal sügisel saadetakse uutele toetajatele mõne kuu jooksul kiri lapse pildi ja infoga. Oma toetuslapsele on võimalik saata kirju koos Mondo vabatahtlike ning töötajatega, kes sihtriiki külastavad ning lapse kirja endaga kaasa toovad. Info kirjade viimise kohta tuleb toetajate e-mailile. Kuna üsna sagedasti suunatakse toetajate infokirjad e-maili teenusepakkuja poolt rämpsposti alla, siis võite aegajal kontrollida, et ega kiri aadressilt aafrika@mondo.org.ee sinna sattunud ei ole.

 

Kutse-, kesk- ja internaatkooliõpilaste toetused on ühekordsed ning neid kogume aastaringselt. Toetuse saanud laste valiku ja toetuse jagamised toimuvad Ghanas septembris-oktoobris, Keenias jaanuaris ning Birmas juunis. Toetust saanud laste nimed ja pildid avalikustame igal aastal Mondo Facebooki lehel:

https://www.facebook.com/muudamaailma/photos/?tab=album&album_id=10153756098670516

Mondo Tarkusefond Farida Ali

Munganga keskkooli kolmanda klassi õpilane, 22-aastane Farida lõpetas Lureko põhikooli juba 2009. aastal heade eksamitulemusega. Seejärel õppis ta Munganga keskkoolis kaks aastat, kuid vanematel käis koolitasude maksmine üle jõu ning järgmised kaks aastat oli tüdruk kodus. Farida on 9-lapselise pere vanim laps. Ema peab põldu, isa on mehaanik.

Õppeaastal 2016/2017 saab Tarkusefondi abil

5 šani last

käia Birmas internaatkoolis

Õppeaastal 2015/2016 saab Tarkusefondi abil

23 GHANA noort

jätkata oma keskharidust

Õppeaastal 2015/2016 saab Tarkusefondi abil

20 Keenia noort

jätkata oma keskharidust

Uudised

Mondo töötajad osalesid humanitaarabi missioonil Somaalimaal

20.02.2018

Jaanuaris ja veebruaris töötasid Mondo eksperdid Janika Tamm ja Veronika Svištš Soome Kirikuabi esinduses Somaalimaal. Soome Kirikuabi tegeleb hetkel põhiliselt Jeemenist Somaalimaale tagasi pöördunud põgenike koolitamisega ning rahalise abiga, samuti põua ja konfliktide tõttu ümber asunud sisepõgenike toetamisega. Somaalias elab kokku 14 miljonit inimest, kelledest 6 miljonit vajab abi ja 3 miljonit elupäästvat abi. Somaalimaal,
LOE EDASI